07.01.2016 16:57

Zostań asystentem uchodźcy! / bezpłatny kurs

Żródło: krytykapolityczna.pl Żródło: krytykapolityczna.pl

Realizujemy kolejny projekt w zakresie wsparcia dla imigrantów i uchodźców pt. „Wrocław Wita Uchodźców - budowa oddolnej koalicji na Dolnym Śląsku”. 

Ruszył nabór na intensywny kurs szkoleniowy  przygotowujący do roli: „asystenta uchodźcy”. Zapraszamy w szczególności osoby reprezentujące mniejszości narodowe oraz obywateli krajów innych niż Polska. Ze względu na specyfikę przyszłej pracy osoby władające językiem farsi i arabskim, będą przyjmowane w pierwszej kolejności. Szkolenia są bezpłatne!

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 stycznia 2015 r.

Celem projektu jest wzmocnienie i rozszerzenie działań Koalicji Wrocław Wita Uchodźców poprzez nadanie nowych kompetencji jej członkom i przygotowanie do pracy wyszkolonej kadry asystentów uchodźców. W ramach projektu prowadzimy też badania diagnozujące problemy związane z przyjęciem uchodźców w regionie, a rezultaty zostaną przedstawione Grupie Dialogu ds. Migrantów stanowiącej platformę porozumienia i współpracy władz miasta Wrocławia i organizacji pozarządowych. Projekt pt. Wrocław Wita Uchodźców - budowa oddolnej koalicji na Dolnym Śląsku, realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej, Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich i Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym i wsparty przez Fundację im. S. Batorego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1. Zakres godzinowy kursu:
64 godz. szkoleniowe: 4 bloki tematyczne + wizyta studyjna w Dreźnie.

BLOK A) 
organizacja pracy koalicji (przedstawienie różnego typu modeli pracy- budowa struktury, podział obowiązków, ewaluacja pracy a jej efektywność, konsensus, przedstawienie tematu uchodźców na zewnątrz, pozyskiwanie osób wspierających) 
/8 godz./

BLOK B) 
- podstawy wiedzy z zakresu nawiązywania bezpośrednich relacji z uchodźcami (kontakty w obszarze międzykulturowym i różnice kulturowe /4 godz./; 
- pojęcie mediacji, jej zastosowanie /4 godz./;
- podstawowy trening antydyskryminacyjny /8 godz./;
- podstawowe przygotowanie do kontaktu z osobą z doświadczeniem wojny – jak przeprowadzić pierwszą rozmowę, jak pracować z tłumaczem, jak rozpoznać osoby potrzebujące natychmiastowej pomocy terapeuty, co to jest syndrom stresu pourazowego, szok kulturowy itp. /16 godz./.

BLOK C) 
Podstawowa wiedza dotycząca Islamu wykładana w trakcie 16 godzinnego kursu zawierającego najważniejsza kwestie religijne i kulturowe. Będzie to skrócona forma kursu /90h/ . prowadzonego przez Centrum. Wykłady prowadzi imam Ali Abi Issa.
- doktryna religijna; 
- kultura narodów muzułmańskich; 
- historia prawa i źródło prawodawstwa; 
- doktryna wojenne i polityczne oraz współczesne problemy świata muzułmańskiego;
- historia współczesnych nurtów islamistycznych: ruchy ekstremistyczne i reformatorskie;
- religia a sekularyzm w świecie arabskim;
- demokracja - między ujęciem zachodnim z muzułmańskim; 
- odmienność - integracja, asymilacja, akulturacja - w religii i kulturze.

BLOK D) 
- prawo dotyczące uchodźców w Europie i w Polsce (podstawowe procedury i umiejętności przechodzenia - wiedza praktyczna, prawa i obowiązki uchodźców w Polsce /5 godz./;
- specyfika pracy asystenta wspierającego uchodźcę w procedurach prawnych /3 godz./.

+ WIZYTA STUDYJNA w Dreźnie i spotkania z grupami tworzącymi Koalicję Dresden fur Alle. Czas trwania 3 dni.

2. Sposób organizacji szkoleń:
- szkolenie z BLOKU A wstępnie 23 stycznia 2015;
- szkolenia z BLOKU B, D - tryb weekendowy:
W czasie wszystkich wymienionych szkoleń będą przerwy kawowe i obiad.
- szkolenia z BLOKU C – tryb po 2 godziny, raz w tygodniu (luty, marzec 2016), środa lub czwartek, godz.: 18.00
/ miejsce: Centrum Muzułmańskie, al. Kasprowicza 24/.
+ wyjazd studyjny: marzec lub kwiecień 2016 (szczegóły omówimy bliżej terminu wyjazdu)